Den bedste timelapse teknik til langvarige projekter

Timelapse Teknik

Terrabox - Længerevarende timelapse kamera - den bedste timelapse teknik

Den bedste timelapse teknik

Valg af den bedste timelapse teknik til et langvarigt projekt er afgørende for et godt resultat. Vi anbefaler selvfølgelig den teknik, som ud fra vores erfaring bedst vil løse den pågældende opgave. Men smag er forskelligt, og da mange projektet ikke kan laves om, så vil det være en god ide, at have et basal forståelse af timelapse teknikkerne, hvorfra du kan træffe en god beslutning.

Der er grundlæggende to forskellige timelapse teknikker, der kan vise udvikling over længere tid. Længerevarende timelapse og timelapse med tidsstudie teknikken. Hvilken af de to teknikker, der er den bedste, afhænger af situationen og af personlig smag. Heldigvis kan timelapses med de to forskellige teknikker ofte kombineres i den endelige timelapse film. Så valget af den ene teknik udelukker ikke den anden.

Hos Terralapse gør vi stor brug af begge teknikker. Både til film om byggeri og til naturfilm. Et par eksempler er filmprojektet Pladehallen til WR Entreprise og kortfilmen Seasons of Denmark – Spring.

Nedenstående er teknikkerne beskrevet, og du kan læse om deres fordele og ulemper. Til sidst har vi delt vores tanker om, hvilken timelapse teknik der er den bedste til forskellige situationer. Vi har medtaget en række illustrative eksempler, som viser, hvordan teknikkerne kan bruges i forbindelse med byggeri, ude i naturen og i vores filmstudie.

Det lyder dyrt, men da vi har optimeret vores udstyr og teknik, så kan vi give dig en rigtig god pris på timelapse optagelser. Læs mere om dette på siden “Brug for en timelapse video?“.

Hvis du er blevet nysgerrig, så er du velkommen til at kontakte os. Vi sender gerne et uforpligtende tilbud på timelapse optagelse. Du kan også lære mere om timelapse produktion på denne webside. Du kan blandt andet få inspiration til dit næste projekt, og læse mere om indholdet af et filmprojekt.

Slider - timelapse kamera
Terrabox - Længerevarende timelapse kamera - den bedste timelapse teknik

Længerevarende timelapse

Den traditionelle teknik til optagelse af byggeri over længere tid kaldes på engelsk for Long Term Timelapse. Se optagelsen herunder.

Ved en længerevarende timelapse monteres kameraet i en beskyttende boks under hele forløbet, og der tages billeder med et fast interval døgnet rundt. Hvis der er dage, hvor der ikke sker noget interessant, så kan disse billeder med fordel fjernes.

Strømmen til kamerasystemet leveres af et stort indbygget batteri, som ved meget lange optagelser kan suppleres med et lille solpanel. Dette betyder, at kamerasystemet kan køre kontinuerligt i flere år.

Hvordan kameraboksen fastgøres afhænger af situationen – hvilke optagelser ønskes og hvilke muligheder er der for opsætning. Kameraboksen kan fastgøres til et træ eller en pæl, opstilles på et tag eller platform, eller det kan opstillet indendørs og optage igennem et vindue. Det vigtigste er, at kamerasystemet kan stå uforstyret under hele perioden.

Timelapsen hummel STORE er optaget over to uger og viser opbygningen af en hummel butik i herningCentret. Optagelser fra perioder, hvor der ikke blev arbejdet på indretningen er fjernet for at skabe sammenhæng og et konstant flow i timelapsen.

Læs om TerraBox, som er et professionelt timelapse kamera udviklet af Terralapse til længerevarende timelapse optagelser, i artiklen “TerraBox Timelapse Kamera“.

Timelapse med tidsstudie teknikken

Et alternativt til længerevarende timelapses er en teknik, som på engelsk kaldes timestudy. Ved at optage to eller flere gange fra nøjagtig samme position og tidspunkt på dagen med det samme kamera, objektiv og stativ, kan teknikken bruges til at vise skift over længere perioder. Teknikken er velegnet til brug på steder, hvor et kamera ikke kan opsættes under hele forløbet, som et supplement til længerevarende timelapses eller til at skabe et roligere udtryk, end det er muligt med en længerevarende timelapse. Optagelsen herunder er sammensat af 4 timelapses.

Tidsstudie teknikken benytter sig af overfading. Ved at nedtone en timelapse samtidig med at en anden timelapse optones skabes en simpel illusion af glidende overgang, hvis ellers motivet har nogenlunde samme størrelse og proportioner. Hvis ikke motivet har samme størrelse og proportioner, så skal de enkelte billedpunkter flyttes (warpes) stykke for stykke med avancerede matematiske metoder for at skabe en flydende overgang. Kombinationen med både overfading og warping kaldes morphing. Denne grafiske teknik er især kendt fra Michael Jacksons musikvideo Black & White fra 1991. Se et eksempel på morphing.

Både timelapse optagelser, video og fotos kan benyttes til tidsstudie teknikken. Kortfilmen 1296 boliger på Frederiks Brygge er et eksempel på dette. Her er luftfotos sat sammen til en lille film. Da billederne blev taget fra et fly, så er de ikke taget fra præcist samme position. Dette var selvfølgelig ikke optimalt og redigeringen krævede en del ekstra arbejde. I den første del af filmen er overfading benyttet, mens morphing er benyttet i den sidste del (fra 1:28).

Længerevarende timelapse

Tidsstudie teknikken

Længerevarende timelapse

Fordele

 • Viser hele forløbet fra start til slut – alle de mest interessante øjeblikke er derfor med.
 • Der er billeder i høj opløsning og kvalitet fra hele projektet. Interessante kan udvælges og benyttes til andre formål.
 • De hurtige billeder skaber masser af opmærksomhed.
 • Når kameraudstyret er monteret kræver det kun lidt service en gang hver ca. tredje måneden.

Ulemper

 • Kræver installation af kamera i en lukket boks og strøm fra stort batteri (evt. suppleret med solceller).
 • Kræver meget redigering grundet de store intervaller mellem billeder.
 • Fremstår mere uroligt end almindelige timelapse optagelser.
 • De mest interessante øjeblikke i projektet er hurtigt overstået. Bør derfor suppleres med almindelige timelapses.

Vores anbefaling

Længerevarende timelapse er velegnet til projekter, hvor det er den sammenhængende udvikling, der er interessant at vise. Dette fremgår tydeligt i optagelsen herunder og i filmen Fungi – Oyster Mushrooms. Her er det svampenes konstante vækst, der er interessant at følge. Her er ingen særlige interessante øjeblikke, som kunne drage nytte af timelapse optagelser med kortere interval.

Teknikken kan benyttes til projekter over flere år, men er bedst til projekter på nogle uger eller få måneders varighed. Den er især oplagt, hvis der ikke er nogle særlige interessante øjeblikke, som ønskes optaget med kortere interval, eller hvis det er uvist, hvornår de mest interessante ting kommer til at foregå.

Timelapse med tidsstudie teknikken

Fordele

 • Kræver kun simpelt udstyr og opsætning.
 • Redigering er mindre kompliceret og tidskrævende – i forhold til længerevarende timelapse.
 • Optagelserne skaber et roligt udtryk.
 • De mest interessante øjeblikke i projektet kan vises – læg mærke til de forskellige kranløft i optagelsen.

Ulemper

 • Viser ikke hele forløbet fra start til slut – sker der pludselig noget interessant, så optages dette ikke.
 • Der er ikke billeder fra hele projektet – kun billeder fra de enkelte korte timelapses.
 • Det rolige udtryk skaber mindre opmærksomhed.
 • Kræver flere ture til optage-stedet og eventuelt en del ventetid, hvis de mest interessante øjeblikke skal optages.

Vores anbefaling

Tidsstudie teknikken er velegnet til meget lange projekter, hvor det er skiftet mellem forskellige stadier, der er interessant og ikke den sammenhængende udvikling. Dette fremgår tydeligt i optagelsen herunder. Her er det skiftet mellem årstiderne, der er interessant og ikke de enkelte dage. Hvis optagelserne laves under de sammen lysforhold, så kan himlen udskiftes, som det er gjort i kortfilmen Yellow Fields (0:45-1:31).

Teknikken er især velegnet til at vise et projekt, som er kendetegnet ved nogle få interessante øjeblikke, som ønskes optaget med timelapse med kort interval. Det er dog afgørende, at disse interessante øjeblikke kendes på forhånd, så vi kan nå frem og lave optagelsen. Dette blev benyttet i ovenstående optagelse til at vise tre kranløft. Vores tilstedeværelse, på det interessante øjeblik, giver yderligere den fordel, at vi samtidig kan lave ekstra timelapses fra andre vinkler. Som det fremgår af filmen Pladehallen, så er kranløftene optaget fra flere vinkler samtidig.

Længerevarende timelapse

Tidsstudie teknikken

Timelapse i filmstudiet

Længerevarende timelapse teknikken kan bruges til mange forskellige formål. Her til at vise liljer, der springer ud. I vores filmstudie har vi ideelle forhold til timelapse produktion under kontrollerede forhold. Det kan være timelapse optagelser på få minutter til timelapse optagelser på flere måneder. Optagelserne kan efterfølgende fritlægges og baggrunden udskiftes. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at drøfte mulighederne.

Morphing med tidsstudie teknikken

Morphing er en kompliceret og ofte lidt tidskrævende teknik, men den er særdeles velegnet sammen med tidsstudie teknikken. Morphing kan bruges til at skabe en flydende overgang mellem to forskellige tidspunkter. Her er morphing brugt til at skabe en flydende overgang mellem årstiderne. Optagelserne er efterfølgende fritlagt, så baggrunden kan udskiftes. Se kortfilmen Seasons of Denmark – Spring (0:00-0:18).

Vi hjælper dig trygt gennem valget af den bedste timelapse teknik til opgaven.

Terralapse - Timelapse film

Pin It on Pinterest